Islandshesten

HistorieIslandshesten
blir ofte kalt "Gudenes hest". Den kom over havet med de første nordboerne som bosatte seg på Island på slutten av 800-tallet.

Islandshesten stammer fra fortidens hesteraser. I over tusen år har den levd isolert på Island, uten innblanding av andre hesteraser.

Islandshesten har ulike farger, hvor rød og gråbrun er vanligst. Skulderhøyde ligger mellom 121 cm og 134 cm. Islandshesten brukes både som ridehest og kløvhest, og egner seg godt for fjellridning.

Den har bevart urartens gangarter. Foruten skritt, trav og galopp, er islandshesten spesiell med sin "tølt" og "flyvende pass". Det er de to siste gangartene som har gjort islandshesten så populær i mange land i de siste åra, og er islandshestens spesialitet.

Tølt
er en rask firetaktsbevegelse, med samme fotforflytning som i skritt. Når hesten tølter holder den ryggen senket og hodet og halsen reist. Tølt kalles "gudenes gave" av islendingene, fordi det er så behagelig for rytteren, som sitter nesten stille i salen, når hesten nærmest flyter gjennom landskapet.

Flygende pass
er en hurtig totaktsbevegelse. Samme side benpar griper (nesten) samtidig i bakken. Framfoten kommer alltid brøkdelen av et sekund foran bakbenet for at hesten ikke skal miste balansen. Flyvende pass skal bare rides over kortere strekninger - og i et høyt tempo.

Import av hester
Dyrhaug Ridesenter reiser selv til Island hvert år for å kjøpe/importere nye hester, som blir spesialplukket til våre turer.

Kjøp og salg
Vi driver også med kjøp og salg av islandshester.

Bilder